Pengurusan Personel

Pekerja ideal iSPACE ialah mereka yang bersemangat, inovatif, asli dan berdaya saing serta menunjukkan keazaman dan inisiatif.

Ø Sentiasa berinovasi dan mengutamakan pelanggan
Ø Bekerja secara kreatif dan autonomi dengan semangat berpasukan

246

Pengurusan diri Dan Kreativiti

Ambil pemilikan dalam semua perkara dan ambil inisiatif.

Bebaskan diri daripada cara konvensional untuk mengejar idea baharu dan berfikir di luar kotak.

Menghormati Maruah Manusia

Menghormati kepelbagaian dan maruah individu.

Anggap orang sebagai aset yang paling penting

Pembangunan Keupayaan

Memberi peluang dan latihan kepada individu untuk menunjukkan potensi mereka secara maksimum.

 

Ganjaran berasaskan prestasi

Tetapkan matlamat yang mencabar dan buat pencapaian yang berterusan.
Menilai dan memberi pampasan secara adil untuk mencerminkan pencapaian jangka pendek dan jangka panjang.

346336